Angstbegeleiding volwassenen

Momenteel kunnen wij helaas geen nieuwe angstbegeleidingstrajecten opstarten bij volwassenen. Dat spijt ons zeer. Er is ons veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat ook deze kwetsbare groep mensen die zorg krijgt waar ze recht op hebben. De komende tijd zal CBT Limburg er alles aan doen om deze vacature in te vullen.

Om U niet met lege handen te laten staan hebben wij contact opgenomen met de dichtstbijzijnde CBT’s in de buurt, CBT Geldrop en CBT Nijmegen.. Zij kunnen tijdelijk deze kwetsbare groep van de benodigde zorg voorzien, totdat de vacature is ingevuld.
Wij zullen U op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Doorverwijs mogelijkheden:

CBT Geldrop
Bogardeind 2
5664 EH Geldrop
040-2864868
https://www.kaakchirurg.nu

CBT Nijmegen
Radboud umc
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen
024-3614027
https://www.radboudumc.nl

Angstige volwassenen
Tot deze doelgroep behoren:

  • Volwassenen met extreme tandartsangst
  • Volwassenen met een extreme kokhalsreflex
  • Volwassenen met bepaalde vormen van psychopathologie

U bent verwezen naar het CBT Limburg omdat het voor u niet mogelijk is naar de gewone tandarts te gaan. Het doel van onze behandelingen is om de angst die uw behandeling in de weg zit te verminderen tot een gezonde spanning, zodat u weer zonder problemen door de gewone tandarts behandeld kan worden. Het kan zijn dat u alweer de behandelingen bij de huistandarts aankan voordat u volledig gesaneerd bent. In overleg met u zal dan een overgangstraject worden opgesteld met uw eigen huistandarts.

Voordat we een afspraak met u inplannen willen we graag extra informatie van u ontvangen.
U krijgt een aantal vragenlijsten die ons alvast een beeld geven van uw angst en algemene gezondheid.

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden deze lijsten besproken en zal er even kort in de mond gekeken worden. Soms is het nodig om röntgenfoto’s te maken. Het is van belang precies uit te zoeken waar u bang voor bent, omdat er verschillende behandeltechnieken zijn om uw angst te verminderen.

Het eerste gesprek duurt maximaal 1 uur.

Op basis van dit onderzoek zal worden beoordeeld of u in aanmerking komt voor behandeling op het CBT Limburg. Is dat het geval dan zal samen met u een behandelplan worden opgesteld. Het kan zijn dat daarbij ondersteuning door een psycholoog gewenst of zelfs noodzakelijk is.

CBT Limburg