WELKOM !

U bent verwezen naar CBT Limburg omdat het voor u niet mogelijk of te moeilijk is om naar de gewone/ eigen tandarts te gaan. Ons doel is om de angst die uw behandeling in de weg zit te verminderen en terug te brengen tot een gezonde spanning, zodat u uiteindelijk weer door de gewone/ eigen tandarts behandeld kunt worden.

Angstige volwassenen

Tot deze doelgroep behoren:

  • Volwassenen met extreme tandartsangst
  • Volwassenen met een extreme kokhalsreflex
  • Volwassenen met bepaalde vormen van psychopathologie

Voordat we een afspraak met u inplannen willen we graag extra informatie van u ontvangen en u ook alvast bekend maken met onze huisregels.

Wij vragen u een aantal vragenlijsten in te vullen zodat wij al een goed beeld hebben van uw angst en algemene gezondheid.

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden deze lijsten besproken en zal er even kort in de mond gekeken worden. Er zullen geen behandelingen gedaan worden. Soms is het nodig om röntgenfoto’s te maken. Het is van belang precies uit te zoeken waar u bang voor bent, omdat er verschillende behandeltechnieken zijn om uw angst te verminderen.

Het eerste gesprek duurt maximaal 1 uur
Op basis van dit onderzoek zal worden beoordeeld of u in aanmerking komt voor behandeling op het CBT Limburg. Is dat het geval dan zal samen met u een behandelplan worden opgesteld. Het kan zijn dat daarbij ondersteuning door een psycholoog gewenst of zelfs noodzakelijk is. Wij zullen in dat geval dan ook met de psycholoog samenwerken.

Vergoeding
Voor de behandeling bij CBT Limburg wordt tijd aangevraagd bij uw zorgverzekering. Wordt de aanvraag goedgekeurd door uw zorgverzekeraar dan wordt deze tijd vergoed uit uw basisverzekering. Voor de basisverzekering geldt dat iedereen een eigen risico moet betalen. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van uw zorgpolis. Uw zorgverzekeraar zal u dit factureren.

Naast uw eigen risico kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Deze eigen bijdrage bestaat uit landelijk vastgestelde prestatiecodes. Uw behandelaar zal indien dit voor u van toepassing is een begroting maken van deze kosten. Bent u aanvullend verzekerd voor de tandarts dan kan u met deze begroting bij uw aanvullende tandartsverzekering navragen welke kosten u vergoed krijgt. Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor de tandarts dan dient u deze kosten zelf te betalen.

Dunja Rost,
Tandarts angstbegeleiding volwassenen i.o.

Dunja Rost