CBT Limburg

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde is een tandartspraktijk volledig gericht op cliënten die niet terechtkunnen in de algemene praktijk. Wij behandelen cliënten alleen indien écht nodig, ook onder narcose.

CBT Limburg verleent tandheelkundige hulp aan:

  • Kinderen en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
  • Volwassenen met extreme angst voor een bezoek aan de tandarts
  • Kwetsbare ouderen, geriatrische patiënten

Organisatiestructuur CBT Limburg

CBT Limburg organisatie
CBT Limburg is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

KNMT
Orteliuslaan 750, 2e etage
3328 BB Utrecht
www.knmt.nl
CBT Limburg is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen