Mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen

CBT biedt mondzorg aan patiënten voor wie behandeling in een reguliere tandartspraktijk moeilijk of onmogelijk is. We behandelen o.a. ouderen met de ziekte van Alzheimer, Parkinson, ALS, MS, en rolstoel gebonden patiënten. Er kan een behandelafspraak gemaakt worden met tandarts geriatrie Nicole Teeuwisse.

Telefonische intake met de tandarts is minder belastend voor de patiënt, en daarom geven we de voorkeur aan een telefonische intake vooraf. Deze intake kan ook met verzorgenden zoals mantelzorger, huisarts/praktijkondersteuner, case manager, of thuiszorg als de patiënt daar toestemming voor geeft.

De behandelkamer en de wachtruimte zijn ruim, en toegankelijk voor rollator, rolstoel of scootmobiel. Met eenvoudige behandelingen werken we naar een gezonde mond die goed te onderhouden is. Het is een uitdaging, maar samen gaat het lukken!

Contactgegevens

Drs. N.M.A.H. Teeuwisse-Pieters,

Tandarts Geriatrie:
CBT Limburg, centrum bijzondere tandheelkunde
www.bijzonderetandarts.nl
afd. Kaakchirurgie (do-middag)
n.teeuwisse@zuyderland.nl
M. 06 200 396 44

NIEUWS

Burgemeester Verheijen heeft op vrijdag 16 juni een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Nicole Teeuwisse-Pieters uit Sittard. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Afbeelding koninklijke-onderscheiding-mevrouw-Teeuwisse-Pieters

Mevrouw Teeuwisse-Pieters zet zich als tandarts-geriatrie, ook wel ouderentandarts genoemd, in voor de kwetsbare, oudere patiënt in Zorgcentrum Lemborgh en Zuyderland Medisch Centrum. Ook is zij als tandarts-geriatrie verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Daarnaast is zij de initiatiefnemer voor ‘Consult aan huis’, waarbij kwetsbare ouderen thuis door de tandarts worden bezocht. Ook is ze actief als gastdocent.

Bovendien is mevrouw Teeuwisse-Pieters als trainer betrokken bij het programma ‘Samen Dementievriendelijk’, een initiatief van Alzheimer Nederland in samenwerking met het ministerie van VWS. Mevrouw Teeuwisse-Pieters is actief voor ParkinsonNet. Als adviseur/bestuurslid is zij betrokken bij het Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt).

Team CBT Limburg feliciteert Nicole van harte.