HUISREGELS

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hanteren we de volgende huisregels binnen onze praktijk:

 • Voor behandeling in ons centrum heeft u een verwijsbrief nodig van uw tandarts, huisarts of andere specialist, waarin duidelijk de reden van verwijzing vermeld is ( CBT-indicatie). Verder is het belangrijk dat naam, geboortedatum, telefoonnummer en adres juist vermeld worden.
 • Neem tijdens uw bezoek altijd uw ID- kaart of paspoort, verzekeringspas en afsprakenkaart mee.
 • Wij verzoeken u wijzigingen van uw adresgegevens, verzekeringsgegevens, medicatiegebruik of veranderingen in uw gezondheid zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 • Wij vragen u om 5 min. voor uw afspraak in onze praktijk aanwezig te zijn.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen, ongeacht de rede.
 • Betaling van de rekeningen in onze praktijk kan via Infomedics.
 • Indien nota’s niet betaald worden en ook niet na aanmaningen via de minnelijke incasso, zal Infomedics uw nota doorsturen naar een deurwaarderskantoor. In dergelijke gevallen kunnen we ook overgaan tot het uitschrijven van u uit onze praktijk. Om dit te voorkomen verzoeken we u de nota’s tijdig te betalen of bij moeilijkheden ervan in overleg met ons of Infomedics te treden.
 • Roken en huisdieren meenemen zijn binnen onze praktijk verboden, behalve als het hulphonden betreft.
 • Binnen onze praktijk accepteren we geen agressief gedrag. Dit geldt zowel voor verbaal als fysiek agressief gedrag of het dreigen hiermee. Een dergelijk gedrag zal dan ook tot het uitschrijven uit ons patiëntenbestand en het ontzeggen van de toegang tot de praktijk leiden.
 • Bij het vernielen van eigendommen in onze praktijk zullen we u aansprakelijk stellen. Wij zullen de kosten van deze schade dan ook op u of de wettelijke vertegenwoordiger verhalen.
 • Indien wij uw email adres hebben kunnen wij u een afspraak herinnering sturen. Indien u geen herinnering heeft ontvangen betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. Twijfelt u? bel of mail ons dan gerust even.

Team CBT Limburg