Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in Zuid Limburg is gebleken dat het beleid om antibioticaresistentie te voorkomen in twee van de drie onderzochte mondzorgpraktijken voldeed.

IGJ complimenteert twee praktijken

De IGJ onderzocht enkele maanden geleden bij drie mondzorgaanbieders in Zuid Limburg in hoeverre zij voldoende bijdrage leverden aan het voorkomen van antibioticaresistentie en verspreiding van resistente micro-organismen. Bij twee onderzochte praktijken, te weten Dental Clinics, locatie Maastricht en het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Pergamijn in Geleen, was de situatie goed op orde qua antibioticabeleid en infectiepreventie. Beide praktijken werden door de IGJ dan ook gecomplimenteerd met het resultaat.

Lees verder en klik hier