Maxillofaciale prothetiek

  • Aangeboren afwijkingen in het kauwstelsel, zoals verhemeltespleten, afwijkende kaakvorm, afwijkingen van het tandglazuur of het ontbreken van tanden en kiezen.
  • Verworven afwijkingen of aandoeningen in het kauwstelsel zoals oncologische aandoeningen bijvoorbeeld mondkanker en aandoeningen als gevolg van diverse verwondingen (trauma) in de mond, in het gezicht of het hoofd.
  • Geheel of gedeeltelijk tandeloze mond bij wie het vervaardigen of het dragen van een prothese op grote moeilijkheden stuit. Meestal komt dit door een ernstig geslonken kaakbot, het ontbreken van delen van het kaakbot of omdat de patiënt niet kan wennen aan het functioneren met een prothese door onder andere een droge mond, mondbranden of een sterke kokhalsneiging.
  • Een ernstig medisch problem, waardoor tandheelkundige behandelingen gecompliceerd zijn of risicovol zijn.

Gnathologie

  • Moeilijkheden met het functioneren van het kauwstelsel. Denk hierbij aan pijn in het kaakgewricht of de kauwspieren, problemen met het openen en/of sluiten van de mond. Dit gaat soms samen met geluiden in het kaakgewricht en hieraan gerelateerde pijn in hoofdhalsgebied, soms als gevolg van overbelasting van de kaak door bijvoorbeeld tandenknarsen en-klemmen of ander afwijkend mondgedrag.

Anaplastologie

  • Aangezichtsprotheses.

Het CBT van het Maastricht UMC+ behandelt patiënten volgens de regeling bijzondere tandheelkunde uit de basisverzekering. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een van de bovengenoemde aandoeningen.

Bij het CBT Limburg  worden de angst-patiënten en de patiënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking behandeld.

CBT Limburg